May 23, 2017 En boxpool i Linköping

Nu har NOAQ boxpool presenterats för landets räddningschefer, på mässan Brand 2017 i Linköping. Intresset var stort, och förhoppningsvis kommer flera räddningstjänster att skaffa detta universalhjälpmedel. Boxpoolen är egentligen en bassäng för tillfälligt omhändertagande av olika vätskor, men behöver man försvara sig mot översvämningar så kan materialet användas även för detta ändamål. Komponenterna till en boxpool på 38 kubikmeter byggs då istället ihop till en drygt 40 meter lång temporär skyddsvall.

Drift & Produktion Atellus AB