July 25, 2016 En hörnbox till – för utvändiga hörn

3015

Nu lanserar vi en hörnbox för utvändiga hörn, som ett komplement till den invändiga box vi presenterade i våras. Alla våra boxar passar med varandra, och med en lämplig kombination av invändiga, utvändiga och raka boxar kan man dra fram en sammanhängande skyddsvall även i miljöer där det är trångt mellan stolpar, murar och träd. Med den nya utvändiga hörnboxen blir det också lättare att valla in mindre objekt. Varje hörnbox har en vinkel på 30°, så med 12 hörnboxar, plus ett antal raka, kan man ringa in och skydda ett område av valfri form och storlek.

Drift & Produktion Atellus AB