December 29, 2015 NOAQ tar över Sverige

Från årsskiftet tar NOAQ själva över den svenska hemmamarknaden, i och med att avtalet med den tidigare återförsäljaren Saveco löper ut.

– Vi vill gärna ha en direkt kontakt med den våta verkligheten, säger VD Sigurd Melin, och genom att själva ta hand om de svenska kunderna och lösa deras problem får vi även en direkt återkoppling som vi kan ha nytta av i vårt utvecklingsarbete. Exportförsäljningen, som står för mer än 95% av vår omsättning, sker ju via nationella återförsäljare, så där har vi oftast inte möjlighet till samma direktkontakt med slutkunderna.

Drift & Produktion Atellus AB