October 1, 2018 Sex länder till

Nya NOAQ-återförsäljare tillkommer i rask takt. De senaste månaderna har vi skrivit avtal med återförsäljare i Kina, Sydkorea, Holland, Tjeckien, Georgien och Mauritius. Därmed finns NOAQ representerat i 30 länder.

Drift & Produktion Atellus AB