April 21, 2021 En 600 meter lång NOAQ Boxvall ska skydda flygplatsen i Zell am See

Flygplatsen i Zell am See behövde skyddas mot översvämningar, och man vände sig då till NOAQs österrikisk återförsäljare Grampelhuber GmbH. Nu har 600 meter boxvall levererats till flygplatsen, och de 22 lådorna med komponenter väntar på att tas in för förvaring i en hangar.

Vid en översvämning placeras de enskilda “boxarna” i en lång rad och kopplas ihop till en meterhög skyddsvall. Eftersom varje box inte väger mer än 15 kg kan hela arbetet utföras med handkraft. Alternativet, att bygga en 600 meter lång skyddsvall av sandsäckar skulle kräva ca 100.000 sandsäckar och ta flera dagar. Med en NOAQ Boxvall kan arbetet genomföras på några få timmar med en begränsad arbetsinsats.

Drift & Produktion Atellus AB