NOAQ Flood Fighting System

Det er ikke spesielt vanskelig å beskytte seg mot oversvømmelser, dersom man har det rette utstyret. Før var man tvunget til å bruke sandsekker. Nå finnes moderne, mobilt vern som raskt kan settes opp ved fare for oversvømmelse, for deretter å bli fjernet igjen like raskt. Moduler som dessuten kan brukes om og om igjen.

Rørdemningen og boksdemningen fra NOAQ er slike mobile flomvern. Begge er selvforankrende. Det betyr at de er konstruert slik at de stabiliseres automatisk av tyngden av vannet ved oversvømmelse. Derfor har det vært mulig å lage modulene meget lette. De veier mindre enn 1 % av sandsekker, men er tross dette 100 % stabile. Et 50 cm høyt vern veier ikke mer enn 5,5 kg per løpende meter.

Demningene er så lette og håndterlige at de kan settes opp av de menneskene som er berørt. Personalet kan beskytte sin egen arbeidsplass, elevene sin egen skole, familiemedlemmer sitt eget hjem og lokalbefolkningen sitt eget boligområde. Redningstjenesten og andre offentlige ressurser er naturligvis fortsatt nødvendige, men kan i stedet konsentrere seg om å beskytte veier, sykehus, pumpestasjoner osv., samt hjelpe dem som av ulike årsaker ikke kan hjelpe seg selv.

NOAQs flomvern bidrar på denne måten til at flere kan engasjere seg og gjøre en innsats. Og at samfunnet som helhet har bedre forutsetninger til å klare en oversvømmelsessituasjon.

We are changing the game of flood fighting!

Drift & Produktion Atellus AB