NOAQ Flood Fighting System

Om man har rätt grejer är det inte särskilt svårt att skydda sin fastighet mot översvämningar. Vallar av sandsäckar kan fungera, men sådana är extremt tidskrävande att bygga upp. Man hinner helt enkelt inte. Inte heller kan man räkna med att det finns tillräckligt med folk. För att lyckas krävs moderna mobila skyddsvallar som snabbt kan byggas upp vid ett översvämningshot, för att sen plockas bort igen lika snabbt. Vallar som dessutom kan användas om och om igen.

Boxvallen och Tubvallen är ett par sådana mobila skyddsvallar som vi på NOAQ har utvecklat. Båda är självförankrande. Det betyder att de är konstruerade så att de förankras automatiskt av översvämningsvattnets egen tyngd. Härigenom har vi istället kunnat göra själva vallarna väldigt lätta. De väger mindre än 1% av sandsäckarna, men är fortfarande 100% stabila. En 50 cm hög vall väger inte mer än 7 kg per längdmeter.

Våra skyddsvallar är så lätta och hanterliga att de kan byggas upp av vanliga människor, de som är berörda. Personalen kan valla in sin egen arbetsplats, eleverna sin egen skola, familjemedlemmarna sitt eget hem och grannarna sitt eget villaområde. Räddningstjänsten och andra samhällsresurser behövs naturligtvis fortfarande, men kan istället koncentrera sig på att skydda vägar, sjukhus, pumpstationer mm. Samt hjälpa dem som av olika skäl inte kan skydda sig själva. Vår teknik gör det möjligt för många fler att engagera sig och göra en insats. Härigenom får vi ett samhälle som är betydligt bättre på att stå emot översvämningar.

We are changing the game of flood fighting!

Drift & Produktion Atellus AB