January 4, 2024 2023 blev ett innehållsrikt år!

År 2023 har varit en resa fylld av prestationer, framgångar, men också utmaningar, och vi ser fram emot att fortsätta denna positiva trend under det kommande året.

Under 2023 har vi kunnat dela inspirerande “framgångsberättelser” från olika hörn av världen, för att nämna några:
Flood Defense Group i USA utförde en spektakulär räddningsaktion med tillfälliga översvämningsbarriärer från NOAQ och räddade den översvämningsdrabbade Navajobyn Chinle i Arizona.
Danska Faaborg Rökeri Café stod starkt mot stormen Babet genom att omringa hela dess byggnad med en NOAQ boxwall.
Lokalt i Hudiksvall räddades Glysisvallen, stadens idrottsarena, två gånger under året genom att avleda stigande vatten från en närliggande bäck med hjälp av NOAQ Boxvall, som staden köpt föregående år.

”Vi vet fortfarande inte var denna resa kommer att sluta. När jag gjorde min första tubvallsprototyp redan 1993 efter att ha bevittnat en översvämning i Sverige där sandsäckar användes för att stoppa vattnet, hade jag en känsla av att det här kunde bli något stort. På den tiden fanns det inga mobila översvämningsbarriärer på marknaden och själva begreppet “mobila översvämningsbarriärer” var fortfarande ohört. Så jag var tvungen att försöka utveckla en produkt på egen hand, tillsammans med några vänner.
Nu, 30 år senare, konstaterar vi att det nu finns en sådan industri, bestående av ett antal företag som erbjuder en mängd olika mobila översvämningsbarriärer på den internationella marknaden. Det här är inte dåligt, det är stimulerande. NOAQ har ambitionen att ligga i framkant av denna utveckling. Förra året föreslog vi Svenska Standardinstitutet (SIS) att ta fram en specifik standard för mobila översvämningsbarriärer och nu är vi starkt involverade i ett sådant projekt.” Sigurd Melin, VD NOAQ Flood Protection AB.

Vi ser framemot vårt fortsatta arbete att skapa ett översvämningståligare samhälle genom att leverera mobila översvämningsskydd till hela världen.

Drift & Produktion Atellus AB