January 25, 2024 Vad tycker våra kunder om NOAQs Boxvalls system?

Vår certifierade distributör i Tyskland, Uwe Raschel på Fritz Raschel Feuerschutz GmbH skickade ett citat från Andreas Hartwig, Räddningschef i Sonnebergs stad som beskriver NOAQs Boxvalls sytem så här:

”Det handlade här om en damm som svämmade över eftersom den hade nått sin kapacitet, och vattnet hotade att rinna in i staden Haselbach.
Vi bestämde oss för Boxvall-systemet, eftersom en insats av detta slag hade gjorts tidigare, med sandsäckar, och hade då krävt mycket tid och personal.

Tack vare boxvallen kunde vi effektivt minska insatstiden med mer än 70 %, och fick även en betydligt enklare logistik. Det gjorde det möjligt för oss att styra vattnet längs vägkanten och leda det till en lämplig dagvattenbrunn eller vattendrag.

Under översvämningarna julen 2023 använde vi systemet på andra platser i Sonneberg, där resultatet också var positivt.
Det här systemet gjorde vårt arbete mycket enklare, och vi har därför köpt ytterligare boxvallskomponenter.”

Foto: Stadt Sonneberg
Översättning: NOAQ Flood Protection AB

Drift & Produktion Atellus AB