September 9, 2019 En meterhög boxvall

Även vid stora översvämningar är vattendjupet för det mesta ganska måttligt. Det betyder att det oftast räcker med en 50 cm hög skyddsvall, som NOAQ Boxvall BW52. Men inte alltid. På en del platser behövs en högre barriär. Då finns fortfarande NOAQ Tubvall TW100 som ett alternativ, men vi har nu beslutat att även utveckla boxvallssystemet till samma nivå. Den nya meterhöga boxvallen “BW102” kommer preliminärt att lanseras i mars 2020.

Här är en presentation av den nya produkten.

 

Drift & Produktion Atellus AB