January 23, 2018 … och Thailand, Kambodja, Malaysia, Singapore och Trinidad

Under de senaste månaderna har NOAQ skrivit avtal med tre återförsäljare till, för fem länder, Thai Wiring för Thailand och Kambodja, Zaxco för Malaysia och Singapore samt Prescience Consulting för Trinidad och Tobago. Nu finns NOAQs produkter i 25 länder.

Drift & Produktion Atellus AB