NOAQ Flood Fighting System

Det är inte särskilt svårt att skydda sig mot översvämningar, om man har rätt grejer. Förr var man tvungen att använda sandsäckar. Nu finns moderna mobila skyddsvallar som snabbt kan byggas upp vid ett översvämningshot, för att sen plockas bort igen lika snabbt. Vallar som dessutom kan användas om och om igen.

Boxvallen och tubvallen från NOAQ är ett par sådana mobila skyddsvallar. Båda är självförankrande. Det betyder att de är konstruerade så att de stabiliseras automatiskt av översvämningsvattnets egen tyngd. Själva vallarna har därför kunnat göras väldigt lätta. De väger mindre än 1% av sandsäckarna, men är fortfarande 100% stabila. En 50 cm hög vall väger inte mer än 7 kg per längdmeter.

Vallarna är så lätta och hanterliga att de kan byggas upp av vanliga människor, de som är berörda. Personalen kan valla in sin egen arbetsplats, eleverna sin egen skola, familjemedlemmarna sitt eget hem och grannarna sitt eget villaområde. Räddningstjänsten och andra samhällsresurser behövs naturligtvis fortfarande, men kan istället koncentrera sig på att skydda vägar, sjukhus, pumpstationer mm. Samt hjälpa dem som av olika skäl inte kan skydda sig själva.

NOAQs skyddsvallar bidrar på detta sätt till att fler kan engagera sig och göra en insats, och att samhället som helhet har bättre förutsättningar att klara en översvämningssituation.

Våra produkter grundar sig på svenska och internationella patent. De har utvecklats i samarbete med svenska Räddningsverket och med användare i olika länder. De finns nu i ett drygt tiotal länder och fler tillkommer efter hand.

 

 

För dig som planerar att upphandla mobila skyddsvallar har vi sammanställt en checklista. Vilka kriterier bör man utgå från och vilka krav kan man ställa? Listan finns här.

Drift & Produktion Atellus AB