October 8, 2018 Vår nya boxvall är här – BW52

Vår nya boxvallsmodell BW52 är nu färdigutvecklad, och klar för leverans. Den nya boxvallen är en vidareutveckling av vår tidigare modell BW50, och har samma prestanda som denna, men det finns flera skillnader. Mest synligt är att den nya boxen är 44% längre än den gamla, 90 cm istället för 62. Det innebär att det går åt färre boxar för att bygga en boxvall, och det går snabbare. BW52 är också fullt kompatibel med BW50, vilket innebär att våra tidigare kunder kan bygga vidare på samma system. Med införandet av den nya boxen får vi också en flerdubblad produktionskapacitet, något som är helt nödvändigt med det senaste årets snabbt ökande försäljning.

Drift & Produktion Atellus AB