October 25, 2023 Vi är finalister i Årets Samhällsaktör 2023 i kategorin Innovation!

Vi är finalister i Årets Samhällsaktör 2023 i kategorin Innovation! Med motiveringen:

”För att de inte bara tagit fram en innovativ produkt, utan även adresserat en kritisk aspekt av katastrofhantering. Genom sin enkla men ändå banbrytande lösning på ett alltmer akut problem – översvämningar, bidrar NOAQ Flood Protection med en viktig lösning på en växande globala utmaning.”

Årets samhällsaktör delas ut av Gullers Grupp tillsammans med Dagens industri till en person eller organisation som ser bortom den egna nyttan, har en systempåverkan och en positiv effekt på samhällsutvecklingen.

I en värld som är oförutsägbar, osäker, komplex och mångtydig finns fantastiska möjligheter för den som kan navigera rätt. Gullers Grupp och Dagens industri vill gärna lyfta fram fler som arbetar för att lösa utmaningar och påverka samhället i en positiv riktning.

Årets Samhällsaktör är ett pris som delas ut av Gullers Grupp och Dagens industri i tre kategorier: hållbarhet, ledarskap och innovation – tre områden som påverkar alla organisationer idag, men som tillsammans med starka berättelser har särskild betydelse för samhällsaktörer.

Processen
Allmänheten nominerar kandidater till Årets samhällsaktör och jurygrupper väljer sen tre finalister och en vinnare i de varje kategori. För att kunna komma ifråga för priset måste en nominerad uppfylla fyra övergripande kriterier.

1. ÄR SYSTEMPÅVERKANDE. En samhällsaktör har genom aktiva val ändrat
2. HAR ÅSTADKOMMIT EFFEKT. En samhällsaktörs visioner och ambitioner har övergått i en faktiskt, och på något sätt mätbar, effekt.
3. VILL KOMMUNICERA. En samhällsaktör verkar inte i det tysta. Det finns en vilja att sprida kunskap, och nå effekt även i kommunikationen.
4. SER BORTOM SIN EGEN NYTTA. En samhällsaktör vill bidra till samhällsnytta bortom den egna affären, kanske till och med på bekostnad av egen kortsiktig vinning.

För innovationspriset gäller också utöver de övergripande urvalskriterierna: Samhällsaktörens idéer/erbjudanden har brutit ny mark för lösningen av samhällsfrågor- eller funktioner. Samhällsaktörens agerande har fått disruptiva effekter i samhället. Samhällsaktören har påverkat såväl samhällsdebatten som människors faktiska beteenden.

Årets vinnare koras den 20 november.

Drift & Produktion Atellus AB